Velg oppsett
Oppsett
Liste over oppsett:Forhåndsvisning:
Vanskelighetsgrad
Tradisjonell (10/10)
 
Løsbar:
Enkel Vanskelig
Utdeling nr.
(1 - 1000000000)
Trekk
Resultatene dine
Best tid (s): 654.5
Dato: 2018-09-21
 
Fremgang: 100.0%
Tilbakestill …
Nivå OppsettGlobalt
Antall spillrunder:2510
Spill vunnet:036
Suksessrate:100.0%100.0%100.0%
Gjennomsnittstid (s):1234.54562.67642.4
Total tid:00:00:0000:00:0000:00:00
Avbryt
 
Spill!
Alternativer
Spillalternativer
Aktiver angre, hint og omstokking
Vis antall tilgjengelige trekk
Vis navn på brikkene
Uthev tilgjengelige brikker
Spill av lyder
Utseende
Bakgrunn:
Spillbrikker:
Tilbake:
Bilder:
Retning:
Lukk
Om Mahjong

Tastatursnarveier

NNytt spill – Trekker en ny, tilfeldig utdeling.
SSpill av utdeling på nytt – Starter gjeldende utdeling på nytt.
VVelg oppsett – Aktiverer valg av oppsett, vanskelighetsgrad, utdelingsnummer og muligheten til å se statistikk.
AAlternativer – Velg bakgrunn, brikkeform og -glyffer, tegnstil og andre alternativer (for eksempel spillyder).
MOm Mahjong – Åpner dette vinduet.
ZAngre – Reverserer forrige trekk.
Ctrl+ZAngre – Reverserer forrige trekk.
HHint – Uthever to brikker som kan fjernes i neste trekk, så lenge et slikt alternativ finnes.
OOmstokking – Vilkårlig omstokking av brikkene som gjenstår på spillbrettet.
RRoter – Endrer retningen eller den isometriske visningen av spillbrettet.
EscLukk – Lukker vinduet eller nedtrekksmenyen som er åpen.
OppTrykk for å velge foregående oppsett i «Velg oppsett»-vinduet.
NedTrykk for å velge neste oppsett i «Velg oppsett»-vinduet.

Mahjong

Velkommen til Mahjong online! Mahjong er et gammelt kinesisk spill som har blitt populært over hele verden. Takk for at du valgte spillet vårt. Ha det gøy!

Oversikt

Mahjong (eller Mah-jongg) er tradisjonelt et spill for flere spillere, og det er spesielt populært i Øst-Asia. Det spilles vanligvis med fire spillere, det har 144 spillbrikker og involverer av og til gambling. Videospillversjonen av Mahjong er imidlertid modifisert, slik at det kan spilles av én spiller. Det spilles med akkurat de samme brikkene som i originalversjonen, men reglene er helt annerledes. Målet i Mahjong for én er å fjerne alle brikker fra spillfeltet i henhold til bestemte regler. Dette spillet har faktisk blitt så populært at det gjerne er dette som assosieres med navnet «Mahjong», i stedet for den originale, kinesiske versjonen. Dette gjelder spesielt i Vesten. I Østen er spillet kjent under ulike navn, for eksempel «Shanghai» i Japan.

Regler

Målet med spillet er å rydde bort spillbrikker fra en haug. Det spilles med totalt 144 brikker, og disse kan fjernes i par. For å fjerne et brikkepar, må flere vilkår være oppfylt. Først og fremst må brikkene tilhøre samme kategori. I de fleste tilfeller betyr dette at brikkene må ha samme bilde, men det finnes noen unntak. Brikkene kan dessuten ikke være blokkert fra siden, og det kan ikke ligge brikker oppå dem. For å fjerne en brikke, må du med andre ord kunne skyve den til venstre eller høyre uten å flytte andre brikker. Hvis en brikke har en tilstøtende brikke opp- eller nedover, kan den fjernes.

Hver brikkekategori inneholder fire brikker, og det er totalt 36 kategorier. Disse kan deles inn i temaer. De første tre temaene har ni kategorier hver. Brikker i disse kategoriene kan identifiseres av et nummer og et tema. Det første temaet er kjeder eller bambus. Brikkene i denne kategorien kan identifiseres av et tall (fra to til ni) med avlange figurer. I stedet for én kjede (eller bambus) har spillbrikken ofte en illustrasjon av en fugl. Det andre temaet er tønner (eller sirkler). Disse spillbrikkene kan identifiseres av antall (fra én til ni) sirkelformede objekter. Det tredje temaet er legioner. Disse inneholder et kinesisk tall (fra én til ni) og et kinesisk tegn for en legion (som i mange av noe). Det fjerde temaet er vinder, og inkluderer fire kategorier: østavind, vestavind, nordavind og sønnavind. Hver av disse identifiseres av et kinesisk tegn som beskriver den geografiske retningen. Det femte temaet er drager, og inkluderer tre kategorier; rød drage, grønn drage og hvit drage. Alle de ovennevnte kategoriene inneholder fire identiske spillbrikker. Men, herfra blir det litt annerledes: Spillbrikkene i de gjenværende to kategoriene har av og til ulike bilder, slik at det blir vanskeligere å finne par. De gjenværende to kategoriene (som kan samles under temaet natur) er årstider og planter. Årstidene inkluderer vår, sommer, høst og vinter, mens planter inkluderer plomme, orkidé, krysantemum og bambus.

Det er viktig å fjerne spillbrikker i en slik rekkefølge at man ikke går seg fast. Når du har fire tilgjengelige spillbrikker som tilhører samme kategori, kan du trygt fjerne dem i en valgfri rekkefølge. Men, hvis du har kun to eller tre tilgjengelige spillbrikker, må du være forsiktig. Hvis du fjerner feil brikker, kan du nemlig gå deg fast. Ett eksempel er en situasjon der to spillbrikker som tilhører samme kategori er stablet på hverandre. Hvis du fjerner de andre to spillbrikkene fra denne kategorien, er du fastlåst, siden det ikke er mulig å fjerne de gjenværende to (da den nederste er blokkert av den øverste). For å unngå en slik situasjon, bør du prøve å følge med på hvor alle spillbrikker i de ulike kategoriene befinner seg. Et annet råd er å fjerne spillbrikkene som låser opp andre brikker først – på denne måten har du flere alternativer, og sjansen for at du går deg fast reduseres.

Spillet har heldigvis flere funksjoner som hjelper deg hvis du gjør en feil. Først og fremst har du muligheten til å angre foregående trekk hvis du gjør en feil. Spillet har også en hintfunksjon som indikerer spillbrikkene som er tilgjengelige for fjerning. Antall trekk (det vil si antall par som er tilgjengelige for fjerning) står i statusfeltet øverst på skjermen. Når dette tallet er null, betyr det enten at du har vunnet spillet ved å fjerne alle spillbrikkene, eller du har tapt ettersom det ikke er flere tilgjengelige spillbrikker å fjerne. I sistnevnte tilfelle kan du stokke spillfeltet og omorganisere spillbrikkene. Du har også muligheten til å rotere spillbrettet, og se brikkene fra en annen vinkel. Dette påvirker ikke spillet, men kun det visuelle aspektet.

Spillet har også mange alternativer som kan tilpasses. Viderekommende spillere kan deaktivere angre-, hint- og stokkefunksjonene hvis de ønsker det. Antall tilgjengelige trekk som står i statusfeltet øverst kan skjules. Det samme gjelder navnene på brikkene. Hvis du holder musepekeren over en spillbrikke som ikke er blokkert, blir den i utgangspunktet uthevet. Denne funksjonen kan imidlertid deaktiveres hvis du ønsker det. Det er også mulig å slå lyden av/på.

Spillet har også flere innstillinger som går på det visuelle. Du har muligheten til å velge mellom fire ulike bakgrunner; blå, grønn og lilla teppelignende bakgrunn, samt lys grå. Spillbrikkene kommer i fem varianter: beige, sedar, gull, blek og hvit. De fire første av disse kommer med ulike valgmuligheter for baksiden, nemlig blå, grønn og rød. Hvite spillbrikker er helt hvite, og baksiden kan ikke endres. Spilleren kan også velge én av fire ulike stiler på bildene (glyffene) på spillbrikkene. Standardglyffene har størst kontrast, mens glyffene fra FluffyStuff har litt mer nyanse. De som foretrekker bleke farger, kan velge milde glyffesett. Konturglyffene er i sort-hvitt.

Det tradisjonelle spilloppsettet, ofte kalt «Skilpadden» er et av mange tilgjengelige alternativer. Dette nettbaserte Mahjong-spillet har mer enn seksti ulike oppsett, og hver av disse er tilgjengelig i ulike vanskelighetsgrader. Jo enklere det er å gå seg fast, jo vanskeligere blir spillet. Det finnes elleve vanskelighetsgrader. Først har vi standard vanskelighetsnivå. Ved valg av dette alternativet, plasseres spillbrikkene vilkårlig. Avhengig av oppsettet, kan spillet være svært enkelt eller svært vanskelig å løse. Vanskelighetsgraden i tradisjonell modus indikeres av et tall fra én til ti i «Velg oppsett»-vinduet. Det er viktig å merke seg at spillene med tradisjonell vanskelighetsgrad av og til ikke kan løses; det vil si at du er garantert å gå deg fast med visse plasseringer av spillbrikkene. Alternativt kan du velge én av de ti løsbare vanskelighetsgradene. I disse vanskelighetsgradene, er det garantert mulig å løse spillet, og det finnes en kombinasjon av trekk som kan brukes for å fjerne alle spillbrikkene. Hvis du velger vanskelighetsgrad én, er det minst sannsynlig at du går deg fast; og hvis du velger vanskelighetsgrad ti er det nesten umulig å unngå å gå seg fast. Ettersom noen oppsett i utgangspunktet er enklere å løse, er det umulig å finne en vanskelig plassering av spillbrikker i disse. På samme måte er noen oppsett i utgangspunktet vanskelige å løse, og det er derfor ikke mulig å finne en enkel plassering av spillbrikker. I slike tilfeller er noen vanskelighetsnivåer deaktiverte.

Du kan alltid gå tilbake til en vanskelig brikkeutdeling som du tidligere ikke har klart å løse. Alt du trenger å gjøre er å huske utdelingsnummeret. Utdelingsnummeret angir hvordan spillbrikkene er plasserte på spillfeltet, for et bestemt oppsett og vanskelighetsgrad.

Dette nettbaserte Mahjong-spillet har ingen poengsystem. Men, spillet holder styr på hvor mange spill du har spilt, hvor mange ganger du har vunnet og hvor mye tid du har brukt på å spille. Denne statistikken deles inn i vanskelighetsgrad, oppsett og globale nivåer. Spillet holder også styr på hvor mange oppsett og hvilke vanskelighetsgrader du har klart, og viser totalfremgangen din. Du kan dermed sjekke om du har klart alle oppsettene og vanskelighetsgradene. Vi ønsker deg lykke til!

Eksempel på løsning

I følgende eksempel skal vi løse det tradisjonelle skilpaddeoppsettet. Beskrivelsen inkluderer et par grunnleggende strategier som hjelper deg med å komme i gang. Merk at dette ikke er et eksempel på optimalt spill.

Mahjong, eksempel på løsning, del 1
Førsteprioritet er å gjøre så mange spillbrikker tilgjengelig for fjerning som mulig. Brikken øverst i bunken er spesielt viktig, ettersom den låser fast fire brikker. Brikkene lengst til høyre og venstre er også viktige. I denne utdelingen har vi vært heldige, fordi vi kan fjerne to av disse i første trekk Øverst og til høyre i stokken ser vi 4-kjedebrikker, merket med røde sirkler. La oss klikke på dem for å fjerne dem.
Mahjong, eksempel på løsning, del 2
Deretter kan vi fokusere på brikken lengst til venstre. Dette er en østavindbrikke. Vi ser en annen østavindbrikke i nærheten, og vi kan fjerne begge.
Mahjong, eksempel på løsning, del 3
En annen prioritet er å finne de lengste radene med brikker og gjøre dem kortere. Vi vil at radene skal være så korte som mulig, slik at færrest mulig brikker er låst under dem. Derfor fokuserer vi på den øverste raden og fjerner 2-tønnebrikken fra den ved hjelp av en annen 2-tønnebrikke. Begge er merket med røde sirkler.
Mahjong, eksempel på løsning, del 4
Det beste trekket for øyeblikket er å fjerne 3-tønnebrikken som er i bunken lengst til høyre. Men, det er ingen tilgjengelige spillbrikker som lar oss fjerne dem. Vi prøver derfor å bryte ned bunken ytterligere, i håp om at de 3-tønnebrikken til slutt frigis. Vi fjerner 6-tønnebrikkene, merket med røde sirkler.
Mahjong, eksempel på løsning, del 5
Vi fjerner deretter 5-tønnebrikken fra den siste raden, i et forsøk på å forkorte de lengste radene. Vi velger den øverste 5-tønnebrikken, fordi dette frigir den tilstøtende 6-legionbrikken (den nederste 5-tønnebrikken ville ikke ha frigitt noe).
Mahjong, eksempel på løsning, del 6
Her fjerner vi 8-tønnebrikkene og frigir den røde og grønne dragen. Hvorfor? Målet vårt er å fjerne 3-tønnebrikken lengst til høyre lengst til høyre. For å gjøre det, må vi frigi en annen 3-tønnebrikke.
Mahjong, eksempel på løsning, del 7
La oss fjerne 7-tønnebrikkene for å frigi enda en rød drage og nordavindbrikke.
Mahjong, eksempel på løsning, del 8
Nå som vi har to røde drager, kan vi fjerne dem slik at vi endelig kan bli kvitt 3-tønnebrikken lengst til høyre.
Mahjong, eksempel på løsning, del 9
Ja! Vi kan nå fjerne 3-tønnebrikken lengst til høyre. Målet vårt er nådd!
Mahjong, eksempel på løsning, del 10
La oss fjerne 1-tønnebrikken fra den øverste raden. Vi vil ikke at den lengste raden skal være for lang.
Mahjong, eksempel på løsning, del 11
La oss deretter fjerne 4-tønnebrikken fra øverst i bunken. Vi vil heller ikke at bunken skal være for høy.
Mahjong, eksempel på løsning, del 12
Deretter er det på tide å fjerne 5-kjedebrikkene. Hvorfor? Ingen spesiell grunn. Det er så mange tilgjengelige trekk på dette tidspunktet, at vi bare velger det første vi ser. Merk imidlertid at fjerning av disse spillbrikkene frigir to andre brikker, to nordavindbrikker.
Mahjong, eksempel på løsning, del 13
Fortsett å fjerne brikker fra bunken: fjern 9-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 14
Fjern 7-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 15
Fjern 8-kjedebrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 16
Fjern 6-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 17
Fjern 8-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 18
Fjern 6-tønnebrikkene. Dette er et smart trekk, fordi det både forkorter en veldig lang rad og fjerner en brikke fra det øverste laget.
Mahjong, eksempel på løsning, del 19
Nå kan vi fjerne 2-kjedebrikkene. Det er viktig å fjerne de øverste lagene av bunken. Det er nemlig vanlig å gå seg fast når man har de samme brikkene stablet på hverandre. Hvis det øverste laget er fjernet, slippet vi dette problemet. Men, vi kan ikke fokusere for mye på fjerning av de øverste lagene, ettersom de øverste lagene har flere spillbrikker og dermed gir oss flere valgmuligheter. Derfor må vi fjerne de øverste lagene raskt, men ikke for raskt.
Mahjong, eksempel på løsning, del 20
La oss utføre tre trekk om gangen. Vi flytter vinter og vår som det første paret. Deretter fjernet vi orkidéen og bambusen som det andre paret. Til slutt fjerner vi 2-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 21
Merk at alle fire 1-legionbrikker er tilgjengelige. Når vi har fire tilgjengelige spillbrikker, kan vi fjerne dem umiddelbart uten å tenke oss om, fordi det ikke er mulig å gå seg fast. Det er kun mulig å gå seg fast ved å fjerne brikker i feil rekkefølge. Når alle fire brikkene kan fjernes samtidig, kan det dermed ikke gå galt.
Mahjong, eksempel på løsning, del 22
Det samme gjelder her. Alle fire nordavindbrikkene er tilgjengelige, og vi kan fjerne alle.
Mahjong, eksempel på løsning, del 23
Her er situasjonen den samme. Fire grønne drager er tilgjengelige, og vi kan fjerne dem.
Mahjong, eksempel på løsning, del 24
Den øverste brikken er nå en 9-kjedebrikke. La oss fjerne den, og samtidig fjerne den hvite dragen.
Mahjong, eksempel på løsning, del 25
La oss bli kvitt de to øverste brikkene: vestavind og 5-legionbrikken. Vi kan også fjerne sønnavinden.
Mahjong, eksempel på løsning, del 26
Vi bruker den samme strategien til å fjerne de tre kjedene og reduser den lange raden, i tillegg til å fjerne 5-kjede- og 1-kjedebrikkene for å redusere størrelsen av det andre nivået.
Mahjong, eksempel på løsning, del 27
Det er lurt å fjerne 4-legionbrikkene nå. Merk at vi har to par av disse ved siden av hverandre. Hvis vi fjerner de andre to sammen, kan vi gå oss fast, ettersom de to neste kan blokkere trekket vårt. Derfor fjerner vi en av tvillingene sammen med en annen 4-legionbrikke ovenfor. Vi fjerner også 2-legionbrikkene og 6-kjedebrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 28
La oss nå fjerne 3-tønnebrikkene, ettersom begge ligger i ganske lange rader. Vi fjerner også plommen og krysantemumen.
Mahjong, eksempel på løsning, del 29
Denne gangen foretar vi fire trekk samtidig. Først fjerner vi 7-tønnebrikkene og forkorter den lengste raden. Deretter fjerner vi 7-legion- og 9-kjedebrikkene, og forkorter lange rader samtidig som vi reduserer antall brikker i det andre laget. Til slutt fjerner vi vestavinden.
Mahjong, eksempel på løsning, del 30
La oss fjerne 4-tønne-, 9-tønne- og 2-kjedebrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 31
På dette tidspunktet er vi ganske optimistiske, da det ikke er mange spillbrikker igjen på brettet. La oss fjerne 5-tønne-, 4-legion- og 3-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 32
Her fortsetter vi å forkorte rader og fjerner det andre laget. La oss fjerne 7-kjede-, 4-kjede- og 6-kjedebrikkene, samt sønnavinden.
Mahjong, eksempel på løsning, del 33
Det er svært få spillbrikker igjen på brettet, og vi har fremdeles mange tilgjengelige trekk. Vi er stadig nærmere å lykkes. La oss fjerne 1-tønne-, 2-tønne- og 8-legionbrikkene, samt østavinden.
Mahjong, eksempel på løsning, del 34
Vi forkorter de lengste radene og fjerner det andre laget ved å fjerne 8-tønne-, 3-kjede-, 1-kjede- og 8-kjedebrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 35
Til slutt kan vi fjerne det andre laget for godt! La oss fjerne den hvite dragen. Vi fjerner også 9-legion-, 9-tønne- og 7-kjedebrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 36
Det er svært få brikker igjen på brettet, og vi er nesten garantert å vinne. Vi fjerner den røde dragen, 3-legion- og 6-legionbrikkene.
Mahjong, eksempel på løsning, del 37
Nå vet vi helt sikkert at vi har vunnet. De siste to parene som skal fjernes er 5-legionbrikkene, sommer og høst. Gratulerer!

Historikk

Mahjong oppstod først i Kina i det attende og nittende århundre, som et gamblingspill for fire spillere (som poker). I utgangspunktet ble det brukt mynter i stedet for spillbrikker. Bildene på moderne spillsett, som ligner på sirkler og kalles «tønner», var ment å etterligne mynter. Kjedene representerer flere mynter på en streng. Legioner (eller myriader) refererer til et stort antall mynter. Men, denne opprinnelige betydningen har gått tapt over tid. Spillet ble forbudt i Kina under kulturrevolusjonen, og ble ellers forsøkt hindret gjennom et gamblingforbud. I dag er dette et av de mest populære tidsfordrivene i Kina.

Det opprinnelige Mahjong-spillet ble oppdaget av vestlige i de siste årene i det nittende århundre. Det ble importert til USA i 1920, der det umiddelbart ble ganske populært under navnet «Mah-Jongg». For øyeblikket arrangeres det turneringer over hele USA. Spillet er også et veldig populært bordspill i Japan.

Denne historien gjelder imidlertid den opprinnelige versjonen av Mahjong. Majong Solitaire ble skapt i 1981 som et videospill. Grunnen til at det ble kalt «Mahjong» er at det inkluderer de samme spillbrikkene som det opprinnelige, kinesiske spillet. Men, reglene er helt annerledes. Viktigst av alt er at det opprinnelige Mahjong-spillet aldri har kun én spiller, slik tilfellet er for Mahjong Solitaire. Sistnevnte har dessuten først og fremst blitt spilt på datamaskin, mens originalen spilles med fysiske spillbrikker på et brett.

Populariteten til Mahjong Solitaire skyldes først og fremst spillet «Shanghai», som ble utgitt av Activision i 1986. Spillet ble også inkludert i mange Microsoft Windows-utgivelser, spesielt som «Mahjong Titans» med Windows 7 og «Shanghai Solitaire» med Windows Vista. Spillet er fremdeles svært populært.

Lukk
Hva ønsker du å tilbakestille?
Gjeldende oppsett:
Vanskelighetsgrad:
Alt
 
Hele oppsettet
Kun gjeldende nivå
 
Avbryt
Feil!
Utdelingen kunne ikke lastes ned.
Du kan velge et annet oppsett, endre vanskelighetsgrad til tradisjonell, eller prøve igjen.
Endre oppsett
 
Tradisjonelt nivå
 
Prøv igjen
Spillet er over
 
Oppsett: . Nivå: .
Resultatene dine
Tid (s): 123
 
Best tid (s): 654.5
Dato: 2018-09-21
 
Fremgang: 100.0%
NivåOppsettGlobalt
Antall spillrunder:2510
Spill vunnet:036
Suksessrate:100.0%100.0%100.0%
Gjennomsnittstid (s):1234.54562.67642.4
Total tid:00:00:0000:00:0000:00:00
Omstokking
 
Angre forrige trekk
Endre oppsett
 
Spill av utdeling på nytt
 
Ny utdeling