Vybrať rozloženie
Rozloženie
Zoznam typov rozložení:Ukážka:
Úroveň náročnosti
Tradičná (10/10)
 
Riešiteľné :
Jednoduchá Náročná
Číslo hry
(1 - 1000000000)
Zvoliť náhodne
Vaše výsledky
Najlepší čas (s): 654.5
Dátum: 2018-09-21
 
Pokrok: 100.0%
Resetovať...
Úroveň RozloženieCelkovo
Odohraté hry:2510
Výhry:036
Percento úspešnosti:100.0%100.0%100.0%
Priemerný čas (s):1234.54562.67642.4
Celkový čas:00:00:0000:00:0000:00:00
Zrušiť
 
Hrať!
Možnosti
Možnosti hry
Povoliť funkcie ťah späť, nápoveda a premiešať
Zobraziť počet dostupných ťahov
Zobraziť názov kameňa
Zvýrazniť dostupné kamene
Povoliť zvuky
Vzhľad
Pozadie:
Kamene:
Zadná strana:
Symboly:
Smer:
Zavrieť
O hre Mahjong

Klávesové skratky

NNová hra – rozdá sa nová náhodná hra.
ZZopakovať hru – reštartuje sa aktuálna hra.
VVybrať rozloženie – umožňuje vybrať rozloženie, zvoliť úroveň náročnosti a číslo hry, a zobrazí štatistiky.
MMožnosti – umožňuje vybrať pozadie, tvar a farby kameňov, štýly symbolov, ale aj ďalšie možnosti, ako napríklad prehrávanie zvukov.
OO hre Mahjong – otvorí sa toto okno.
SSpäť – vráti sa späť posledný ťah.
Ctrl+ZSpäť – vráti sa späť posledný ťah.
DNápoveda – zvýraznia sa dva kamene, ktoré sa dajú odstrániť v nasledujúcom ťahu, pokiaľ sú také kamene stále k dispozícii.
PPremiešať – náhodne sa vyberie umiestnenie kameňov, ktoré zatiaľ neboli odstránené z hracej plochy.
TOtočiť – zmení sa smer/izometrický pohľad na hraciu plochu.
EscZavrieť – zatvorí sa aktuálne otvorené dialógové okno alebo rozbaľovacia ponuka.
HoreStlačením tohto tlačidla sa vyberie predchádzajúce rozloženie v dialógovom okne Vybrať rozloženie.
DoleStlačením tohto tlačidla sa vyberie nadchádzajúce rozloženie v dialógovom okne Vybrať rozloženie.

Mahjong (Madžong)

Vitajte v hre Mahjong Solitaire Online! Mahjong je staroveká čínska hra, ktorá sa stala populárnou na celom svete. Ďakujeme, že ste si vybrali našu hru a hráte ju s nami. Zabavte sa!

Prehľad

Mahjong (prípadne Madžong) je tradične hra určená pre viacerých hráčov. Je populárna vo východnej Ázii. Obvykle ju hrajú štyria hráči, má 144 hracích prvkov (kameňov) a niekedy sa jedná aj o formu hazardnej hry. Za účelom vytvorenia počítačovej hry sa však hra pre viacerých hráčov upravila na hru Mahjong Solitaire (prípadne Madžong Pasians, Madžong Solitér), ktorú hrá iba jeden hráč a ktorá má úplne iné pravidlá, napriek tomu, že obsahuje rovnaké kamene ako pôvodná verzia. Cieľom hry Mahjong Solitaire je odstrániť všetky kamene z hracej plochy podľa špecifických pravidiel. Hra Mahjong Solitaire sa stala tak populárnou, že sa často spája s názvom „Mahjong“ namiesto pôvodnej čínskej verzie, najmä na Západe. Na Východe je hra známa pod rôznymi názvami, ako napríklad „Shanghai“ v Japonsku.

Pravidlá hry Mahjong

Cieľom hry je rozobrať hromadu hracích prvkov (kameňov). Existuje 144 kameňov, ktoré sa dajú odstraňovať vo dvojiciach. Aby bolo možné odstrániť dvojicu kameňov, musí byť splnených niekoľko podmienok. Po prvé, kamene musia patriť do rovnakej kategórie. Vo väčšine prípadov to znamená, že kamene musia mať rovnaký obrázok, ale existuje aj niekoľko výnimiek. Kamene tiež nemôžu byť zablokované z oboch strán a ani na nich nemôžu byť iné kamene. Inými slovami, ak chcete odstrániť kameň, mali by ste ho byť schopní posunúť doľava alebo doprava bez toho, aby ste narušili iné kamene. Ak má nejaký kameň susediaci kameň umiestnený z hornej alebo spodnej strany, stále sa dá odstrániť.

Každá kategória kameňov obsahuje 4 kamene a celkovo existuje 36 kategórií. Tieto kategórie sa dajú potom rozdeliť na témy. Prvé tri témy majú 9 kategórií. Kamene sa v týchto kategóriách dajú identifikovať podľa čísla a témy. Prvou témou sú bambusy. Kamene v týchto kategóriách sa dajú určiť podľa počtu (od 2 do 9) pozdĺžnych tvarov, ktoré sú na nich vyobrazené. Namiesto 1 bambusu je na obrázku na kameni často zobrazený vták. Druhou témou sú kruhy. Tieto kamene sa dajú identifikovať podľa počtu (od 1 do 9) prvkov v tvare kruhu. Treťou témou sú znaky. Tieto kamene obsahujú čínske číslo (od 1 do 9) a tradičný čínsky znak, ktorý znamená 10 000. Štvrtou témou sú vetry. Táto téma obsahuje štyri kategórie: východný vietor, západný vietor, severný vietor a južný vietor. Každá z nich je označená príslušným čínskym znakom opisujúcim geografický smer. Piatou témou sú draci. Tu máme zase tri kategórie: červený drak, zelený drak a biely drak. Všetky spomínané kategórie zatiaľ tvoria štyri rovnaké kamene. Tu sa však veci začínajú meniť: zvyšné dve kategórie majú niekedy na kameňoch rôzne obrázky, čo komplikuje hľadanie zodpovedajúcich párov. Zvyšné dve kategórie (ktoré môžu byť charakterizované témou prírody) sú ročné obdobia a rastliny. K ročným obdobiam prirodzene patrí jar, leto, jeseň a zima. Rastliny zase obsahujú slivku, orchideu, chryzantému a bambus.

Je dôležité, aby sa kamene odstraňovali v takom poradí, aby nedošlo k uviaznutiu. Kedykoľvek budete mať k dispozícii na odstránenie štyri kamene patriace do rovnakej kategórie, môžete ich bezpečne odstrániť v akomkoľvek poradí. Ak však máte k dispozícii na odstránenie iba dva alebo tri kamene, musíte byť opatrní – pretože ak odstránite nesprávne dva kamene, môžete v hre ľahko uviaznuť. Príkladom je situácia, v ktorej sú dva kamene patriace do rovnakej kategórie naukladané na seba. Ak odstránite ďalšie dva kamene z tejto kategórie, zaseknete sa, pretože zvyšné dva sa nebudú dať odstrániť, keďže spodný kameň bude zablokovaný horným kameňom. Aby ste predišli tejto situácii, skúste venovať pozornosť tomu, kde sa nachádzajú všetky kamene patriace do určitej kategórie. Ďalšou radou je najskôr odstraňovať kamene, ktoré sprístupňujú iné kamene – týmto spôsobom budete mať viac dostupných možností a znížite svoje šance na uviaznutie.

Našťastie má hra množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu, aj v prípade, že urobíte chybu. V prvom rade je tu funkcia, pomocou ktorej môžete vrátiť späť svoj posledný ťah. K dispozícii je aj nápoveda, ktorá označuje dvojice kameňov, ktoré sú k dispozícii na odstránenie. Počet ťahov (teda dvojíc, ktoré sú momentálne k dispozícii na odstránenie) sa zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Keď toto číslo klesne na nulu, znamená to, že ste buď hru vyhrali odstránením všetkých kameňov, alebo ste ju prehrali a už nie sú k dispozícii žiadne ďalšie dvojice na odstránenie. V druhom prípade môžete hraciu plochu premiešať a kamene opäť náhodne usporiadať. Nakoniec je tu aj možnosť otáčania hracej plochy. V tomto prípade uvidíte kamene z iného uhla. Nemá to vplyv na hrateľnosť, iba na vizuálnu stránku hry.

Hra obsahuje aj množstvo prispôsobiteľných možností. Pokročilí hráči môžu zakázať vyššie uvedené funkcie: späť, nápoveda, premiešať, otočiť. Ďalej sa dá skryť počet dostupných ťahov, ktorý sa predvolene zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. To isté sa dá urobiť aj s názvami kameňov, ktoré sa zobrazujú hneď vedľa. V predvolenom nastavení sa zvýrazňujú nezablokované kamene podržaním myši nad nimi. Toto zvýraznenie sa dá ale vypnúť, ak si to hráč želá. Nechýba ani možnosť vypnutia/zapnutia zvuku.

Existuje aj niekoľko možností týkajúcich sa grafických nastavení hry. Po prvé, hráč má na výber zo štyroch pozadí, vrátane modrého, zeleného, fialového pripomínajúce koberec a jednofarebného bledosivého. Kamene sú k dispozícii v piatich variantoch: béžové, cédrové, zlaté, bledé a biele. Z týchto piatich možností prvé štyri umožňujú aj výber rôznych farieb zadnej strany, konkrétne je to modrá, zelená a červená. Biele kamene sú úplne biele a ich zadné strany sa nedajú zmeniť. Nakoniec si hráč môže vybrať jednu zo štyroch sád obrázkov (symbolov), ktoré sa zobrazia na vrchu kameňov. Predvolené symboly majú najvyšší kontrast. Symboly od FluffyStuff sú trochu tlmenejšie. Pre hráčov, ktorí preferujú bledé odtiene, je tu aj jemná sada symbolov. Dostupné sú aj čiernobiele symboly, ktoré majú iba obrysy.

Tradičné rozloženie kameňov, niekedy tiež známe ako „korytnačka“, je len jedným z mnohých dostupných rozložení. Tento online Mahjong Solitaire má viac ako šesťdesiat rôznych typov rozložení, pričom každé z nich je k dispozícii v rôznych úrovniach náročnosti. Čím ľahšie sa dá v hre zaseknúť, o to je hra ťažšia. Existuje 11 základných úrovní náročnosti. Po prvé, je to tradičná úroveň náročnosti. Po výbere tejto možnosti bude hráč čeliť hromade kameňov, ktoré sú náhodne usporiadané. V závislosti od rozloženia sa hra môže ukázať ako veľmi jednoduchá alebo veľmi ťažká na vyriešenie. Absolútna náročnosť tradičného režimu je označená číslom od 1 do 10 v okne „Vybrať rozloženie“. Dôležité je ale poznamenať, že v tradičnej náročnosti sú hry niekedy neriešiteľné; to znamená, že pri niektorých náhodných usporiadaniach kameňov sa jednoducho zaseknete bez ohľadu na to, ako budete hru hrať. Prípadne si môžete vybrať jednu z 10 úrovní obťažnosti, ktoré sú riešiteľné. V týchto úrovniach náročnosti sa ukázalo, že usporiadanie kameňov je riešiteľné a existuje určitá kombinácia ťahov, ktorá bude viesť k odstráneniu všetkých kameňov. Ak zvolíte úroveň 1, je najmenej pravdepodobné, že sa zaseknete; pričom ak si zvolíte úroveň 10, bude takmer nemožné nezaseknúť sa. Pretože niektoré rozloženia sú vo svojej podstate ľahšie riešiteľné, nedá sa u nich vytvoriť zložité usporiadanie kameňov. A naopak, niektoré rozloženia sú vo svojej podstate ťažké, a preto pre nich nie je možné nájsť jednoduché usporiadanie kameňov. V týchto prípadoch sú niektoré úrovne náročnosti zakázané.

Vždy sa môžete vrátiť k zložitému usporiadaniu kameňov, ktoré ste predtým nedokázali vyriešiť. Všetko, čo musíte urobiť, je zapamätať si číslo hry. Pre dané rozloženie a náročnosť vám číslo hry povie, ako sú kamene rozmiestnené na hracej ploche.

V tejto online hre Mahjong neexistuje žiadny bodovací systém. Hra však zaznamenáva, koľko hier ste odohrali, koľkokrát ste vyhrali a koľko času ste hraním strávili. Tieto štatistiky sa uchovávajú na úrovni náročnosti, rozloženia a celkovej úrovne. Hra taktiež zaznamenáva, koľko rozložení a ktoré náročnosti ste vyhrali, a zobrazuje váš celkový pokrok. Takto budete vedieť, keď vyhráte vo všetkých rozloženiach a vo všetkých úrovniach náročnosti. Úprimne vám želáme veľa šťastia pri dosahovaní tohto cieľa!

Ako hrať Mahjong: príklad riešenia

V nasledujúcom príklade budeme riešiť tradičné rozloženie „korytnačka“. Popis obsahuje niekoľko základných stratégií, ktoré by vám na začiatku mali pomôcť. Upozorňujeme, že toto nie je príklad optimálnej hry.

Mahjong, príklad riešenia, časť 1
Našou prioritou je odomknúť čo najviac kameňov na odstránenie. Kameň v hornej časti hromady je obzvlášť dôležitý, pretože blokuje až štyri kamene pod ním. Dôležité sú aj kamene úplne vpravo a vľavo. V tejto hre máme šťastie, pretože prvým ťahom môžeme odstrániť hneď dva z nich. V hornej časti hromady a napravo sú kamene 4 bambusov, oba označené červeným krúžkom. Kliknutím na nich ich odstránime.
Mahjong, príklad riešenia, časť 2
Teraz sa môžeme zamerať na našu ďalšiu prioritu – kameň, ktorý je úplne vľavo. Toto je kameň východného vetra. Kúsok od neho môžeme vidieť ďalší kameň východného vetra. Oba ich odstránime.
Mahjong, príklad riešenia, časť 3
Ďalšou prioritou je identifikovať najdlhšie rady kameňov a skrátiť ich. Chceme dosiahnuť, aby boli rady čo najkratšie, aby sa v nich zachytilo čo najmenej kameňov. To je dôvod, prečo sa teraz môžeme zamerať na najvrchnejší rad a odstrániť z neho kameň 2 kruhov tak, že tento kameň priradíme k ďalšiemu kameňu 2 kruhov. Oba sú označené červenými krúžkami.
Mahjong, príklad riešenia, časť 4
Momentálne by bolo najlepším krokom odstránenie kameňa 3 kruhov, ktorý je úplne vpravo. Nie sú však k dispozícii žiadne kamene, pomocou ktorých by sme ho mohli odstrániť. Pokračujeme preto v rozoberaní hromady dúfajúc, že sa kameň 3 kruhov nakoniec objaví. Tentokrát odstránime kamene 6 kruhov označené červenými krúžkami.
Mahjong, príklad riešenia, časť 5
Rovnako ako predtým, v snahe skrátiť najdlhšie rady, z posledného radu odstránime kameň 5 kruhov. Vyberieme k nemu horný kameň 5 kruhov, pretože tento kameň sprístupní susedný kameň 6 znakov, zatiaľ čo spodný kameň 5 kruhov by nesprístupnil žiadny nový kameň.
Mahjong, príklad riešenia, časť 6
Teraz odstránime kamene 8 kruhov a sprístupníme kamene červeného a zeleného draka. Prečo? Naším cieľom je odstrániť kameň 3 kruhov úplne vpravo. Aby sme tak mohli urobiť, budeme musieť mať k dispozícii ďalší kameň 3 kruhov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 7
Poďme teraz odstrániť kamene 7 kruhov, aby sme sprístupnili ďalší kameň červeného draka a kameň severného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 8
Teraz, keď máme k dispozícii dva kamene červeného draka, môžeme ich odstrániť, aby sme sa konečne vedeli zbaviť kameňa 3 kruhov úplne vpravo.
Mahjong, príklad riešenia, časť 9
Áno! Teraz môžeme odstrániť kamene 3 kruhov na pravej strane. Cieľ je splnený!
Mahjong, príklad riešenia, časť 10
Odstránime kameň 1 kruhu z najvyššieho radu. Nechceme, aby boli najdlhšie rady príliš dlhé.
Mahjong, príklad riešenia, časť 11
Teraz odstránime kameň 4 kruhov z hornej časti hromady. Nechceme totižto, aby bola príliš vysoká.
Mahjong, príklad riešenia, časť 12
Ďalej je čas odstrániť kamene 5 bambusov. Prečo? Neexistuje žiadny konkrétny dôvod. V tejto chvíli máme k dispozícii veľa ťahov, a náhodne si môžeme vybrať prvý ťah. Všimnite si ale, že odstránením týchto kameňov budú k dispozícii aj ďalšie dva kamene – dva kamene severného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 13
Pokračujeme v náhodnom rozoberaní hromady: odstránime kamene 9 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 14
Odstránime kamene 7 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 15
Odstránime kamene 8 bambusov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 16
Odstránime kamene 6 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 17
Odstránime kamene 8 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 18
Odstránime kamene 6 kruhov. Je to dobrý krok, pretože to nielen pomôže skrátiť veľmi dlhý rad, ale aj odstráni kameň z hornej vrstvy hromady.
Mahjong, príklad riešenia, časť 19
Teraz môžeme odstrániť kamene 2 bambusov. Odstránenie horných vrstiev hromady je dôležité, pretože častým spôsobom uviaznutia je, keď sú rovnaké kamene naukladané na seba. Ak sa odstránia najvyššie vrstvy, potom to nebude možné. S odstraňovaním vyšších vrstiev sa však nemôžeme príliš ponáhľať, pretože vyššie vrstvy nám poskytujú dostupnejšie kamene a lepšiu voľbu pri ich odstraňovaní. Preto musíme odstraňovať vrchné vrstvy síce rýchlo, ale nie unáhlene.
Mahjong, príklad riešenia, časť 20
Dobre, teraz spracujme tri ťahy naraz. Ako prvú dvojicu odstránime kamene zimy a jari. Potom odstránime kameň orchidey a bambusu. A nakoniec odstránime kamene 2 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 21
Všimnite si, že máme k dispozícii všetky štyri kamene 1 znaku. Kedykoľvek sú k dispozícii štyri kamene, môžeme ich bez rozmýšľania okamžite odstrániť, pretože kvôli ich odstráneniu sa nemôžete zaseknúť. Zaseknutie môže byť spôsobené iba odstránením kameňov v nesprávnom poradí. A keď sú všetky štyri kamene dostupné súčasne, nie je možné, aby sme sa pomýlili v poradí.
Mahjong, príklad riešenia, časť 22
Teraz nastala tá istá situácia. Sú k dispozícii všetky štyri kamene severného vetra. Takže všetky môžeme bezpečne odstrániť.
Mahjong, príklad riešenia, časť 23
A zase. Dostupné sú štyri kamene zeleného draka. Poďme ich odstrániť.
Mahjong, príklad riešenia, časť 24
Teraz je na najvrchnejšom mieste kameň 9 bambusov. Poďme ho odstrániť. Odstránime aj kamene bieleho draka.
Mahjong, príklad riešenia, časť 25
Zbavme sa dvoch najvyšších kameňov: západného vetra a 5 znakov. Môžeme odstrániť aj kamene južného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 26
Pokračujeme v používaní našich predchádzajúcich stratégií odstránením kameňa 3 bambusov, aby sme zmenšili dlhý rad. A odstránime aj kamene 5 bambusov a 1 bambusu, aby sme zmenšili veľkosť druhej vrstvy.
Mahjong, príklad riešenia, časť 27
Teraz je rozumné odstrániť kameň 4 znakov. Všimnite si, že vedľa seba sú dva rovnaké kamene. Ak odstránime najskôr ďalšie dva, mohli by sme sa zaseknúť, pretože dva prislúchajúce kamene vedľa seba majú potenciál zablokovať naše ďalšie ťahy. Preto odstránime jeden kameň z dvojice kameňov vedľa seba s ďalším kameňom 4 znakov vyššie. Odstránime aj kamene 2 znakov a 6 bambusov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 28
Teraz odstránime kamene 3 kruhov, pretože sú oba v dosť dlhých radoch. Odstránime aj kamene slivky a chryzantémy.
Mahjong, príklad riešenia, časť 29
Teraz urobíme štyri ťahy súčasne. Najprv odstránime kamene 7 kruhov a skrátime najdlhší rad. Potom odstránime kamene 7 znakov a 9 bambusov, pričom takto tiež skrátime dlhé rady a znížime počet kameňov v druhej vrstve. Nakoniec odstránime kamene západného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 30
Odstránime kamene 4 kruhov, 9 kruhov a 2 bambusov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 31
V tejto fáze začíname byť optimistickí, že máme víťazstvo na dosah ruky. Na hracej ploche nám už nezostáva veľa kameňov. Odstránime teda kamene 5 kruhov, 4 znakov a 3 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 32
Teraz pokračujeme v skracovaní radov a v odstraňovaní druhej vrstvy. Poďme na odstrániť kamene 7 bambusov, 4 bambusov, 6 bambusov a južného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 33
Na hracej ploche nám zostáva veľmi málo kameňov a stále máme k dispozícii veľa ťahov! Výhra je stále bližšie a bližšie. Odstránime kamene 1 kruhu, 2 kruhov, 8 znakov a východného vetra.
Mahjong, príklad riešenia, časť 34
Skrátime najdlhšie rady a odstránime druhú vrstvu: poďme odobrať kamene 8 kruhov, 3 bambusov, 1 bambusu a 8 bambusov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 35
Konečne sa môžeme zbaviť druhej vrstvy! Odstránime kamene bieleho draka. Odstránime aj kamene 9 znakov, 9 kruhov a 7 bambusov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 36
Teraz je na hracej ploche už tak málo kameňov, že víťazstvo máme takmer isté. Odstránime teda kamene červeného draka, 3 znakov a 6 znakov.
Mahjong, príklad riešenia, časť 37
A teraz s istotou vieme, že sme vyhrali. Posledné dva páry, ktoré musíme odstrániť, tvoria kamene 5 znakov a kamene leta a jesene. Gratulujeme!

História hry Mahjong

Hra Mahjong sa prvýkrát objavila v Číne v osemnástom a devätnástom storočí ako hazardná hra prevažne pre štyroch hráčov (podobne ako poker). Pôvodne sa na hranie používali namiesto kameňov mince. Obrázky na moderných sadách, ktoré pripomínajú kruhy, a aj ich nazývame „kruhy“, mali za starých čias znázorňovať práve mince. Bambusy mali zobrazovať viacero mincí na šnúrke. A znaky (alebo desaťtisíce) odkazovali na veľké množstvo mincí. Tento pôvodný význam sa však časom vytratil. Hra bola v Číne počas kultúrnej revolúcie zakázaná a všeobecne sa od nej odrádzalo kvôli zákazu hazardných hier. V súčasnosti je to jedna z najobľúbenejších zábaviek v Číne.

Pôvodnú hru Mahjong objavili ľudia zo Západu v posledných rokoch devätnásteho storočia. V roku 1920 bola importovaná do USA, kde sa okamžite stala veľmi populárnou pod menom „Mah-Jongg“. V súčasnosti sa konajú turnaje po celých USA. V Japonsku je to tiež veľmi populárna stolová hra.

Celá história sa však týka pôvodnej verzie hry Mahjong. Mahjong Solitaire bol vytvorený v roku 1981 ako počítačová hra. Dôvod, prečo sa hra nazvala „Mahjong“, je ten, že sa v nej používajú rovnaké kamene ako v pôvodnej čínskej hre. Pravidlá sú však úplne iné. A čo je najdôležitejšie, pôvodný Mahjong nie je nikdy hraný iba jedným hráčom na rozdiel od Mahjong Solitaire. Túto hru hrá zase vždy iba jeden hráč. Okrem toho sa Mahjong Solitaire od svojho vzniku hral väčšinou len na počítačoch, zatiaľ čo pôvodná hra sa hrala pomocou fyzických kameňov na stole.

Popularita Mahjong Solitaire je spôsobená najmä hrou „Shanghai“, ktorú v roku 1986 vydala spoločnosť Activision. Hra bola tiež zahrnutá v mnohých vydaniach systému Microsoft Windows, najmä pod názvom „Mahjong Titans“ vo Windows 7 a ako „Shanghai Solitaire“ vo Windows Vista. V súčasnosti je hra stále veľmi populárna.

Zavrieť
Čo chcete resetovať?
Súčasné rozloženie:
Úroveň náročnosti:
Všetko
 
Celé rozloženie
Iba túto úroveň
 
Zrušiť
Chyba!
Hra sa nedala stiahnuť.
Môžete vybrať iné rozloženie, zmeniť úroveň náročnosti na tradičnú alebo to skúsiť znova.
Zmeniť rozloženie
 
Tradičná úroveň
 
Skúsiť znova
Koniec hry
 
Rozloženie: . Úroveň: .
Vaše výsledky
Čas (s): 123
 
Najlepší čas (s): 654.5
Dátum: 2018-09-21
 
Pokrok: 100.0%
ÚroveňRozloženieCelkovo
Odohraté hry:2510
Výhry:036
Percento úspešnosti:100.0%100.0%100.0%
Priemerný čas (s):1234.54562.67642.4
Celkový čas:00:00:0000:00:0000:00:00
Premiešať
 
Vrátiť posledný ťah
Zmeniť rozloženie
 
Zopakovať hru
 
Nová hra